Sale!

เครื่องอัด / ปััมยาง 150 ตัน

$95,000.00

Compass machine 150 ton

เครื่อง ขึ้นรูปยาง โดยการอัด หรือปั้ม ชิ้นงาน จากโมล เป็นสินค้าต่างๆ

เครื่องอัดยาง 100 ตัน

เครื่องอัดยาง 100 ตัน

Compare

Description

เครื่องอัด / ปััมยาง

– แบบ 2 หัว
– ขนาด 150 ตัน
– 3 ชั้น พร้อมใช้
– หน้าเพส 15*15 นิ้ว
     -ราคาถูกที่สุด-
สำหรับ : ขึ้นรูปยาง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เครื่องอัดยาง 100 ตัน

เครื่องอัดยาง 100 ตัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องอัด / ปััมยาง 150 ตัน”
.