เครื่องจักร ขึ้นรูปยาง

เครื่องจักรสำหรับใช้ขึ้นรูปยาง ด้วย ขั้นตอนการใช้แม่พิมพ์จำนวนสองแม่พิมพ์หรือมากกว่านั้นขึ้น ไปในกระบวนการผลิตชิ้นงาน ให้เป็นสินค้า ในรูปแบบต่างๆ

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์