เครื่อง ทดสอบยาง Lab

เครื่องจักรงานยาง ขนาดเล็ก สำหรับห้องทดสอบ ใช้สำหรับการผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ทดลอง และคิดค้นสูตรผสมใหม่ๆ

Showing all 2 results