เครื่องผสม ยาง

เครื่องจักรสำหรับใช้งานด้านการผสมวัตถุดิบชนิดต่างๆให้เข้าเนื้อเดียวกัน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยม ลดการสูญเสียทางเคมี ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Showing all 2 results