เครื่องอัดรีด

เครื่องจักรซึ่งมีสลักเกลียวหนอนหมุนอยู่ข้างใน โดยสามารถตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการได้ การหมุนอย่างต่อเนื่องของสลักเกลียวหนอนจะทำให้ยางคอมพาวด์ไหลเข้าไปในตัวถังและสร้างแรงดันช่วยผลักให้ตัวยางลอดผ่านชิ้นส่วนต่างๆขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปยาง

แสดง %d รายการ