เครื่องตัด ยาง

เครื่องจักรสำหรับใช้ในการตัดยาง ทั้งแบบแผ่นและแบบก้อน มีความสามารถในการตัดยางที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป

Showing the single result